โตโยต้า ทูโช (ไทยแลนด์) และ TTAST ร่วมบริจาคเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากอุทกภัยในภาคเหนือตอนล่างและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ กระทรวงอุตสาหกรรม

10/08/2560

      เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2560 ที่ผ่านมา บริษัท โตโยต้า ทูโช (ไทยแลนด์) จำกัด โดยมีคุณอนุษฐา เชาว์วิศิษฐ ผู้จัดการฝ่ายวางแผนองค์กร คุณสุทิน รุจิวณิชย์กุล รักษาการผู้จัดการฝ่ายวางแผนองค์กร และคุณแก่นจันทน์ รัตนมาลากุล ตัวแทนพนักงานจากบริษัท TTAST ได้เข้าร่วมบริจาคเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมในภาคเหนือตอนล่างและภาคตะวันออกเฉียง เหนือ จำนวน 100,000 บาท ผ่านโครงการ “ประชารัฐร่วมใจ ใต้ร่มพระบารมี” ณ กระทรวงอุตสาหกรรม ซึ่งมี ดร. สมชาย หาญหิรัญ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นผู้รับมอบ ”

      เงินช่วยเหลือดังกล่าวกระทรวงอุตสาหกรรมจะร่วมบริจาคให้รัฐบาลผ่าน “กองทุนเงินช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย สำนักนายกรัฐมนตรี” รัฐบาลจะดำเนินการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าเร่งด่วน เพื่อให้ประชาชนกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติ และจะมีแผนการแก้ไขปัญหาในระยะยาวต่อไป

พิธีรับมอบเงินบริจาค ณ กระทรวงอุตสาหกรรม (จากซ้าย) ตัวแทนบริษัท TTAST คุณแก่นจันทน์ รัตนมาลากุล คุณสุทิน รุจิวณิชย์กุล คุณอนุษฐา เชาว์วิศิษฐ ดร. สมชาย หาญหิรัญ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมและตัวแทนจากกระทรวง

ดร. สมชาย หาญหิรัญ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม พร้อมด้วยผู้บริหารกระทรวงอุตสาหกรรม และเครือข่ายผู้ประกอบการอุตสาหกรรม ร่วมพิธีรับมอบเงินบริจาค ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล โดยมีพลเอก ประยุทธ์ จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน