ชมรม CSR จัดกิจกรรม ณ โรงเรียนบ้านน้ำเป็น จังหวัดระยอง

19/08/2560

เมื่อวันเสาร์ที่ 19 สิงหาคม 2560 ชมรม CSR บริษัท โตโยต้า ทูโช (ไทยแลนด์) จำกัด นำโดยคุณณัฐเทพ นิลวิเศษ ประธานชมรมพร้อมทั้งสมาชิก ได้จัดกิจกรรม CSR ร่วมกับผู้อำนวยการโรงเรียนพร้อมกับคณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านน้ำเป็น จังหวัดระยอง มีกิจกรรมปลูกผักสวนครัว และเล่นเกมส์เสริมสร้างความสามัคคี กับน้องๆ นักเรียนโรงเรียนบ้านน้ำเป็น นอกจากนี้ยังได้มีการมอบอุปกรณ์การเรียน อุปกรณ์กีฬา และเครื่องคอมพิวเตอร์จำนวน 10 เครื่องให้กับโรงเรียน โดยมี คุณสุทิน รุจิวณิชย์กุล รักษาการผู้จัดการฝ่ายวางแผนองค์กรเป็นตัวแทนบริษัทฯ มอบสิ่งของให้กับโรงเรียน

ทางชมรม CSR จะดำเนินกิจกรรมนี้เพื่อช่วยเหลือสนับสนุนโรงเรียนในชนบทที่ยังขาดแคลนสิ่งอำนวยความสะดวกที่จำเป็นรวมทั้งขาดงบประมาณอย่างต่อเนื่องตลอดปีบัญชี 2560 เพื่อช่วยทำให้เยาวชนเหล่านั้นมีชีวิตความเป็นอยู่และอนาคตที่ดีขึ้น

ณัฐเทพ นิลวิเศษ
ประธานชมรม CSR

บริจาคคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์การเรียน

ถ่ายภาพร่วมกันกับนักเรียนโรงเรียนบ้านน้ำเป็น

ภาพระหว่างการทำกิจกรรมปลูกพืชผัก

ภาพการทำกิจกรรมสันทนาการกับน้องๆ