บริษัท โตโยต้า ทูโช (ไทยแลนด์) ต้อนรับคณะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เมียนมา

14/12/2560

บริษัท โตโยต้า ทูโช (ไทยแลนด์) จำกัด ได้มีโอกาสต้อนรับคณะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เมียนมา และผู้ประกอบการธุรกิจในประเทศเมียนมา ในช่วงระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน - 1 ธันวาคม 2560 

บริษัท TTC ประเทศญี่ปุ่น ได้เชิญคณะบุคคลจากประเทศเมียนมาให้เดินทางมาประเทศไทย เพื่อสร้างสัมพันธ์อันดีระหว่าง Toyota Tsusho Group และ คณะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เมียนมา ในการขยายธุรกิจและแผนการลงทุนที่ประเทศเมียนมาในอนาคต ทั้งนี้ มร. คิโยโยชิ โอบะ กรรมการผู้จัดการใหญ่ ได้กล่าวต้อนรับชาวคณะฯ ก่อนที่จะเดินทางไปเยี่ยมชมบริษัทในเครือของ TTTC เพื่อให้เข้าใจถึงการทำงานและศึกษาธุรกิจของบริษัทในเครือ โดยแผนการเยี่ยมชมโรงงานและบริษัทในเครือมีทั้งหมด 6 บริษัท ได้แก่ บริษัท กรีน เมทัลส์ (ประเทศไทย) จํากัด (GMTH) / บริษัท โตโยต้า ทรานสปอร์ต (ประเทศไทย) จำกัด (TTT) / บริษัท บอร์เนียว เทคนิเคิล (ประเทศไทย) จำกัด (BTL) / บริษัท ทีทีเค โลจิสติคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (TTKL) / บริษัท ทีที แอสเซมบลี (ไทยแลนด์) จำกัด (TTAT) และ บริษัท โปรเซสซิ่ง เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด (THAPT)

บริษัทฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคณะบุคคลที่เดินทางมาจะได้รับประสบการณ์และความรู้เกี่ยวกับธุรกิจต่างๆ ของ
TTTC Group ในการเยี่ยมชมโรงงาน และเชื่อมั่นว่าจะสร้างความประทับใจและความสัมพันธ์อันดีระหว่าง Toyota Tsusho กับ ภาครัฐและเอกชนจากประเทศเมียนมา

ภาพบรรยากาศการเข้าเยี่ยมชมบริษัทในเครือ โตโยต้า ทูโช