ร่วมงานกับเรา

    Toyota Tsusho (Thailand) Co., Ltd. was established on January 5, 1957 as a joint venture between the Jaovisidha family and Toyota Tsusho Corporation of Japan, holding 51% and 49% company shares respectively.

    Today, after 60 years of growth, Toyota Tsusho (Thailand) Co., Ltd is a leader among import-export and trading companies both in Thailand and abroad. Our reputation goes beyond co-operation in the private sector to include the status we have earned from the Revenue Department as an Outstanding Registered Value-Added Tax Payer as well.

    Toyota Tsusho (Thailand) is presently engaged in joint ventures more than 79 companies. Its mother company, Toyota Tsusho Corporation, has affiliates in over 90 countries worldwide.

Job Vacancies

Vacancy

Work Location

Amatanakorn, Chonburi

Qualifications

 • Male or Female, Thai nationality, age between 25-30 years old
 • Bachelor Degree in Occupational Health and Safety
 • 3-5 years experience in Safety in Construction and factory
 • Computer literacy in MS-Office
 • Able to drive with license
 • Skill in English communication, TOEIC score 500 is preferable
 • Fast Learner, Service-Minded, Positive Thinking

Job Description

 • Support Deputy Section Manager of Safety and Environment team to execute yearly safety activity plan
 • Do safety patrol and safety audit of group companies
 • Support subcontractors on safety issues to achieve the zero accident
 • Make disclosure of accident informations to the group companies
 • Act as safety trainer (foreman traning etc.)
 • Provide new ideas to strengthen safety management system
Toyota Tsusho (Thailand) Co., Ltd.
607 Asoke-Dindaeng Rd., Dindaeng, Bangkok 10400
Tel : 02- 825-5542 Fax : 02- 825-5021

Work Location

Head Office (Asoke-Dindaeng, Bangkok)

Qualifications

 • Male Age 22-29 years old
 • Bachelor's degree in Accounting or Internal Audit
 • Strong academic background
 • New grade is welcome
 • Experienced in Audit, Accounting job is preferable
 • Good command of English, TOEIC score is 600 up is advantage
 • Computer literacy
 • Driving ability is preferred

Job Description

 • Responsible for auditing subsidiary company to investigate the real situation, find out problems and root cause
 • Recommend for improvement and follow up progress
 • Control and prioritize for risk assessment by department and subsidiary for audit
 • Support TTC (Japan) Audit Group for auditing TTC’s affiliated company which located in Thailand (TTFL)
 • Support subsidiary for accounting system, rule, revenue law and taxation
 • Present audit report in English to auditee.
Toyota Tsusho (Thailand) Co., Ltd.
607 Asoke-Dindaeng Rd., Dindaeng, Bangkok 10400
Tel : 02- 825-5542 Fax : 02- 825-5021

Work Location

Head Office (Asoke-Dindaeng, Bangkok)

Qualifications

 • Male or Female, Thai nationality, age 28 - 35 years old
 • Bachelor Degree or higher in Law
 • Experience over 5 years in drafting and reviewing company’s agreements or contracts
 • Lawyer license is preferable
 • Good command in English with TOEIC 550
 • Computer literacy
 • Good communication and interpersonal skill with an ability to work effectively as a member of a team as well as independently
 • High responsibility, motivation, services mind and good coordinator

Job Description

 • Draft and review corporate agreements, contracts and other relevant documentations both in Thai and English for other departments and subsidiaries
 • Provide legal opinion and legal advice to support all other departments and subsidiaries
 • Provide training or knowledge related to legal affairs to other departments and subsidiaries such as basic knowledge of contract, law amendment
 • Monitor and update litigation case (if any)
 • Coordinate with an external lawyer or other relevant entities where applicable
 • Coordinate with other departments to gather information or documents for comments and results where applicable
 • Research for related laws, rules and regulations or other relevant materials necessary for providing agreement or contract review and legal advice
 • Create and improve work flow and work process of legal work as assigned from time to time
 • Other related legal matter as assigned from time to time.
Toyota Tsusho (Thailand) Co., Ltd.
607 Asoke-Dindaeng Rd., Dindaeng, Bangkok 10400
Tel : 02- 825-5542 Fax : 02- 825-5021

Work Location

Head Office (Asoke-Dindaeng, Bangkok)

Qualifications

 • Male
 • Thai Nationality
 • Age between 22-24 years old
 • Bachelor’s degree in Marketing, Business Administrative, Economics or related field
 • Good command of English with TOEIC score 550 up is preferable
 • PC literature in Microsoft Office
 • Able to drive with license
 • 0-1 years working experience in Marketing, Sales or related field

Job Description

 • Coordinate with customers and suppliers for response their daily inquiry.
 • Receive and verify enquiry from customers.
 • Create request for customer from with full information to supplier and follow up.
 • Cooperate with support unit such as W/H, transportation, shipping, accounting, and QC department for routine working.
 • Monthly visiting and meeting with customers.
 • Monitor sales performance and profit that it achieved.
Toyota Tsusho (Thailand) Co., Ltd.
607 Asoke-Dindaeng Rd., Dindaeng, Bangkok 10400
Tel : 02- 825-5542 Fax : 02- 825-5021

Work Location

Amatanakorn, Chonburi

Qualifications

 • Male
 • Thai Nationality
 • Age between 22-24 years old
 • Bachelor’s degree in Marketing, Business Administrative, Economics or related field
 • Good command of English with TOEIC score 550 up is preferable
 • PC literature in Microsoft Office
 • Able to drive with license
 • 0-1 years working experience in Marketing, Sales or related field

Job Description

 • Coordinate with customers and suppliers for response their daily inquiry.
 • Receive and verify enquiry from customers.
 • Create request for customer from with full information to supplier and follow up.
 • Cooperate with support unit such as W/H, transportation, shipping, accounting, and QC department for routine working.
 • Monthly visiting and meeting with customers.
 • Monitor sales performance and profit that it achieved.
Toyota Tsusho (Thailand) Co., Ltd.
607 Asoke-Dindaeng Rd., Dindaeng, Bangkok 10400
Tel : 02- 825-5542 Fax : 02- 825-5021

Work Location

Head Office (Asoke-Dindaeng, Bangkok)

Qualifications

 • Male / Female, age between 32 years old
 • Bachelor’s degree or higher in Logistics or related 
 • At lease 6 years experienced in Import – Export, Compliance or Logistics functions
 • Good planning & management skill
 • Able to drive a car (with license)
 • Good command of English with score 730 up is preferable

Job Description

 • Develop & evaluate compliance to prevent or deal with Logistics issues
 • Keep abreast of regulatory developments with subsidiaries of the company as well as evoling best practices in compliance control
 • Asses the business’s future ventures for management
 • Modify and implement company's Logistics policies & compliance
 • Follow up the compliance with the rules, regulations and laws concerned with Logistics field
 • Prepare reports for management
 • Control daily operation process
Toyota Tsusho (Thailand) Co., Ltd.
607 Asoke-Dindaeng Rd., Dindaeng, Bangkok 10400
Tel : 02- 825-5542 Fax : 02- 825-5021

Work Location

สำนักงานใหญ่ (อโศก-ดินแดง, กรุงเทพมหานคร)

Qualifications

คุณสมบัติ
 • ชาย / หญิง
 • อายุระหว่าง 20-25 ปี
 • ระดับการศึกษาตั้งแต่ ปวช. ปวส. หรือสูงกว่า
 • สามารถใช้ Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี (Word, Excel, and etc.)
 • มีมนุษยสัมพันธ์ดี
 • สามารถเรียนรู้งานได้เร็ว
 • พร้อมเริ่มงานได้ทันที

Job Description

รายละเอียดของงาน
 • จัดเก็บเอกสาร
 • คีย์ข้อมูล
 • รับ-ส่งเอกสารภายในองค์กร
 • อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 • ทำงาน วันจันทร์ - วันศุกร์ ตั้งแต่ 08:30 - 17:00 น.
 • เงินเดือน: 12,000 บาท และ ค่าเดินทาง 1,000 บาท
Toyota Tsusho (Thailand) Co., Ltd.
607 ถนนอโศก-ดินแดง แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
โทร : 02- 825-5542 แฟกซ์: 02- 825-5021

Work Location

Head Office (Asoke-Dindaeng, Bangkok)

Qualifications

 • Thai nationality, age 35-40 years old
 • Bachelor Degree or higher major in Accounting,
 • At least 5 years experience in accounting fieldwork with at least 3 years experience in management level.
 • Experience in Audit firm will be an advantage
 • Understand profit and loss, balance sheet and how to affect its results through actions.
 • Disciplined, honest and good attention to detail.
 • Good time management.
 • Good communication and effective leadership skills.
 • Strong English skill is essential with TOEIC 730.
 • High level of proficiency in MS Office applicants.

Job Description

 • Responsible for accounting matter relating to Financial reports both Managerial and Institututional Accounting and Operation expenses and Tax transaction.
 • Ensure accuracy of accounting standards, all management reports, internal and external reporting. Control and monitor daily transactions.
 • Supervise/coach staff, make decision in section and communicate effectively to the Head of Department and other co-worker in order Sections and group companies.
 • Review standards and policies; Identify and implement improvements ways of working to drive growth and efficient operations.
 • Develop and manage the team to be capable to perform all financial aspects including the cash office and accounting duties so as to be multi-skilled, becoming more efficient and effective in operations.
Toyota Tsusho (Thailand) Co., Ltd.
607 Asoke-Dindaeng Rd., Dindaeng, Bangkok 10400
Tel : 02- 825-5542 Fax : 02- 825-5021

Work Location

Head Office (Asoke-Dindaeng, Bangkok)

Qualifications

 • Male and Female, Thai nationality, Age 22-25 years old
 • Bachelor Degree in Accounting, Finance or related field
 • 0-1 years experience in Accounting filed, New grads are also welcome
 • Computer literacy in MS-Office
 • Skill in English communication, TOEIC score 500 is preferable
 • Fast Learner, Service-Minded, Positive Thinking

Job Description

 • Checking Import purchase documents
 • Matching Inventories
 • Merchandise in transit recording
 • Clearing shipping advance
 • Account receivable payment both over sea and local
Toyota Tsusho (Thailand) Co., Ltd.
607 Asoke-Dindaeng Rd., Dindaeng, Bangkok 10400
Tel : 02- 825-5542 Fax : 02- 825-5021

Work Location

Head Office (Asoke-Dindaeng, Bangkok)

Qualifications

 • Male and Female, Thai nationality, Age 22-25 years old
 • Bachelor Degree in Finance, Accountign or related field
 • Fresh graduate is welcome
 • Computer literacy in MS-Office
 • Skill in English communication, TOEIC score 500 is preferable
 • Fast Learner, Service-Minded, Positive Thinking

Job Description

 • Issue payment cheque and transfer money to suppliers
 • Petty cash payment and advance to employees
 • Issue withholding tax document to suppliers
 • Contact with other banks for issuing Letter of Guarantee
Toyota Tsusho (Thailand) Co., Ltd.
607 Asoke-Dindaeng Rd., Dindaeng, Bangkok 10400
Tel : 02- 825-5542 Fax : 02- 825-5021

At Toyota Tsusho (Thailand) Co., Ltd. we offer attractive remuneration packages and extensive career opportunities and training to the successful candidates. In addition, we also focus on the well-being of employee, details of benefit & welfares we provide for our TTTC employees are as following:

 • Annual Bonus
 • Overtime
 • Residential Loans / Car Loans
 • Uniform
 • Financial Support for Language Study
 • Training / Seminar
 • Medical Treatment
 • Medical Treatment for Family
 • Dental Care / Eye Care
 • Group Insurance
 • Provident Fund