โตโยต้า จับมือ ภาครัฐบาล และ โดวะ กรุ๊ป ร่วมเปิด “โครงการศึกษาความเหมาะสมในการจัดการ ของเสียจากซากรถยนต์อย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม”

14/12/2560

พลเอกสุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นางสุณี ปิยะพันธุ์พงศ์ อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ ผู้แทนจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมและการนิคมอุตสาหรรมแห่งประเทศไทย พร้อมด้วยนายนินนาท ไชยธีรภิญโญ ประธานคณะกรรมการ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด  มร. คิโยโยชิ โอบะ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท  โตโยต้า ทูโช (ไทยแลนด์) จำกัด  มร. โยชิเอกิ สุกะวาระ ประธานบริษัท เวสท์ แมเนจเม้นท์ สยาม จำกัด ในฐานะผู้แทนของ โดวะ กรุ๊ป และตัวแทนจากหน่วยงานราชการภาคส่วนต่างๆ ร่วมเปิด “โครงการศึกษาความเหมาะสมในการจัดการของเสียจากซากรถยนต์อย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม” ณ ห้องบอลรูม A โรงแรม แมริออท กรุงเทพฯ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2560 ที่ผ่านมา

จากสถานการณ์ทางสิ่งแวดล้อมที่รุนแรงในปัจจุบันประกอบกับวิสัยทัศน์ในการดำเนินธุรกิจของโตโยต้าที่ว่า อุตสาหกรรมและสิ่งแวดล้อมต้องอยู่ร่วมกันได้อย่างกลมกลืนจึงได้เกิดเป็นพันธสัญญาที่ชื่อว่า “พันธสัญญาด้านสิ่งแวดล้อมของโตโยต้า พ.ศ. 2593" ในการลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและเพิ่มผลกระทบเชิงบวกเพื่อมุ่งไปสู่การพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน

โตโยต้าได้ริเริ่มให้ประเทศไทยเป็นต้นแบบแห่งแรกในอาเซียน โดยความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ได้แก่ กรมควบคุมมลพิษ  การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย, กรมโรงงานอุตสาหกรรม, บริษัทโตโยต้าและบริษัทในเครือ รวมถึง บริษัท เวสท์ แมเนจเม้นท์ สยาม จำกัด ในฐานะผู้แทนของ โดวะ กรุ๊ป ในการดำเนินการ “โครงการศึกษาความเหมาะสมในการจัดการของเสียจากซากรถยนต์อย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม”

โดยการจัดตั้งทีมงานในเดือนเมษายน พ.ศ.2560 เพื่อศึกษารูปแบบในการจัดการของเสียจากซากรถยนต์ที่เหมาะสม และดำเนินโครงการทดลองในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2560 ที่ผ่านมา โดยใช้เทคโนโลยีและสถานที่ของบริษัท กรีน เมทัลส์ (ไทยแลนด์) จำกัด (ภายใต้บริษัท  โตโยต้า ทูโช (ไทยแลนด์) จำกัด) ในการคัดแยกชิ้นส่วนต่างๆของรถยนต์ พร้อมนำสาร CFCs HFCs และของเสียที่เป็นมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมอื่นๆ เช่น น้ำมันเครื่อง สารหล่อเย็น น้ำมันเชื้อเพลิง ตลอดจนวัตถุอันตราย เช่น ถุงลมนิรภัย ออกจากตัวรถ ก่อนที่จะส่งต่อไปทำลาย หรือรีไซเคิล ในรูปแบบที่เหมาะสม ไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยใช้เทคโนโลยีและสถานที่ของ บริษัท บางปู เอนไวรอนเมนทอลคอมเพล็กซ์ จำกัด และ บริษัท อีสเทิร์น ซีบอร์ด เอนไวรอนเมนทอลคอมเพล็กซ์ จำกัด (ภายใต้โดวะ กรุ๊ป)


ภาพบรรยากาศงานเปิด “โครงการศึกษาความเหมาะสมในการจัดการของเสียจากซากรถยนต์อย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม”