กิจกรรมเพื่อสังคม

Corporate Social Responsibility

บริษัท โตโยต้า ทูโช (ไทยแลนด์) มุ่งมั่นที่จะเป็นบริษัทที่มีส่วนช่วยในการสร้างสังคมตามปรัชญาขององค์กรที่ว่า “เราจะดำเนินธุรกิจ ให้เจริญเติบโต รุ่งเรือง เคียงข้างผู้คน สังคม และโลก” และจากการอุทิศตนข้างต้น บริษัทฯ ยังคงดำเนินกิจกรรม Power Up & CSR มาอย่างต่อเนื่อง

ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ 2563 เกิดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) ไปทั่วโลก ถึงแม้ว่าประเทศไทยจะสามารถควบคุมการระบาดของเชื้อไวรัสได้เป็นอย่างดีก็ตาม แต่สถานการณ์การระบาดของโรคโควิด -19 ทั่วโลกกำลังเพิ่มสูงขึ้นในขณะที่การระบาดระลอกที่สองยังคงเกิดขึ้นในหลายประเทศ บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับสุขภาพและความปลอดภัยของพนักงาน ด้วยมาตรการต่างๆ ที่ทางผู้บริหารและทีม BCM ได้จัดทำขึ้น เช่น แจกหน้ากากอนามัยให้กันพนักงานทุกคน กำหนดให้สวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งที่อยู่ในสำนักงาน มีการตรวจเช็คอุณหภูมิก่อนเข้าอาคาร ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อเดือนละครั้ง รณรงค์ให้พนักงานล้างมือบ่อยๆ และระยะทางห่างกันอย่างน้อย 1 เมตร เพื่อให้พนักงานปลอดภัยและมีสุขอนามัยที่ดี

นอกจากนี้ยังได้มีการกำหนดมาตรการต่างๆ เพื่อรับมือกับการแพร่ระบาดให้กับบริษัทในกลุ่มโตโยต้า ทูโช (ไทยแลนด์) และยังเป็นส่วนหนึ่งในการรับผิดชอบต่อสังคม ด้วยการบริจาคหน้ากากอนามัย Face Shields ให้กับโรงพยาบาลที่ขาดแคลนทั่วประเทศ อีกด้วย

บริษัท โตโยต้า ทูโช (ไทยแลนด์) ได้ใช้ “Team Building” เป็นกลยุทธ์สำคัญในการดำเนินธุรกิจให้ประสบความสำเร็จภายใต้หัวข้อ “รวมพลังสร้างทีม รวมแรงสร้างสังคม” เพื่อให้พนักงานได้มีโอกาสทำกิจกรรมร่วมกันอย่างมีความสุขและอันหนึ่งอันเดียวกัน

กิจกรรมชมรม CSR จังหวัดกาญจนบุรี (ณ เดือนพฤศจิกายน 2562)

บริจาคคอมพิวเตอร์

บริจาคเลือดประจำปี 2562

บริจาค Face Shields ให้กับโรงพยาบาลทั่วประเทศ ผ่านทางไปรษณีย์ไทย

บริจาค Face Shields ผ่านทางโรงพยาบาลกรุงเทพ

แจกหน้ากากอนามัยให้กับพนักงานบริษัทและบริษัทในเครือ