การแข่งขันเดิน – วิ่ง TCC & THCC Run for Health 2020 ครั้งที่ 3

20/01/2563

ชมรมความร่วมมือโตโยต้า (TCC) ร่วมกับ ชมรมความร่วมมือไทย-ฮีโน่ (THCC) จัดกิจกรรม เดิน – วิ่ง TCC & THCC Run for Health 2020 ที่สถานตากอากาศบางปู จังหวัดสมุทรปราการ โดยวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมในครั้งนี้คือ เพื่อให้พนักงานบริษัทในชมรมฯ มีสุขภาพที่ดี และ เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่าง TDEM HMMT และสมาชิกชมรม TCC & THCC การแข่งขันแบ่งเป็น 2 ระยะทาง ได้แก่ วิ่งมินิมาราธอน 10 กิโลเมตร และ 5 กิโลเมตร ซึ่งมีพนักงานจากสมาชิกทั้งสองชมรมสนใจสมัครเข้าร่วมประมาณ 2,000 คน เมื่อวันอาทิตย์ที่ 19 มกราคม 2563 ที่ผ่านมา ในครั้งนี้ได้รับความสนใจจากผู้บริหารและพนักงานบริษัทฯ และบริษัทในเครือรวม 40 คน เข้าร่วมการแข่งขัน