บริษัท โตโยต้า ทูโช (ไทยแลนด์) บริจาคเครื่องคอมพิวเตอร์ ให้กับโรงเรียนวัดโชติการาม จ.สิงห์บุรี

01/07/2563

เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2563 ที่ผ่านมา บริษัท โตโยต้า ทูโช (ไทยแลนด์) จำกัด โดย ดร.วราภรณ์ เชาว์วิศิษฐ กรรมการ พร้อมด้วยตัวแทนผู้บริหารและตัวแทนคณะกรรมการสวัสดิการฯ ร่วมบริจาคเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 10 เครื่อง ให้แก่โรงเรียนวัดโชติการาม จังหวัดสิงห์บุรี เพื่อใช้เป็นสื่อการเรียนการสอนและการศึกษาค้นคว้าหาความรู้อันเป็นประโยชน์แก่นักเรียน โดยมีคุณครูผู้แทนเป็นผู้รับมอบ ณ สำนักงานใหญ่ บริษัท โตโยต้า ทูโช (ไทยแลนด์) ถนนอโศก-ดินแดง กรุงเทพฯ

ทั้งนี้บริษัทฯ พร้อมสนับสนุนการศึกษาและอุปกรณ์การเรียนการสอนให้กับโรงเรียนต่างๆ ในชนบทที่ห่างไกลและขาดแคลน เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเยาวชนในสังคมไทยให้ดีขึ้น ภายใต้สโกแกน “เสริมสร้างการเรียนรู้สู่สังคมอย่างยั่งยืน”