กิจกรรมบริจาคโลหิต ครั้งที่ 12

15/11/2560

เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2560 ที่ผ่านมา TTTC ร่วมกับ โรงพยาบาลศิริราช จัดกิจกรรมบริจาคโลหิตครั้งที่ 12 ขึ้น ณ TTTC สำนักงานใหญ่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อดำเนินกิจกรรมบรรษัทภิบาลอย่างต่อเนื่อง

ในนามบริษัทฯ และโรงพยาบาลศิริราช ใคร่ขอขอบคุณพนักงานทุกท่าน ที่ได้ร่วมกันบริจาคโลหิตในวันนี้ โดยในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมบริจาค ทั้งสิ้น 70 คน ซึ่งหลังจากตรวจคุณสมบัติ มีผู้ที่สามารถบริจาคได้จำนวน 59 คน ทั้งนี้ ทางโรงพยาบาลจะนำโลหิตที่ได้ไปช่วยเหลือผู้เจ็บป่วยต่อไป

เราหวังว่าผลบุญจากการร่วมบริจาคโลหิตในครั้งนี้ จะส่งผลให้ท่านและครอบครัวมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง ตลอดจนมีความเจริญรุ่งเรืองในชีวิต และหน้าที่การงาน

ภาพบรรยากาศ กิจกรรมบริจาคโลหิต ครั้งที่ 12