TTTC บริจาคอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ให้กับโรงเรียนที่ขาดแคลน

14/09/2561

เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2561 ที่ผ่านมา บริษัท โตโยต้า ทูโช (ไทยแลนด์) จำกัด โดยคุณอนุษฐา เชาว์วิศิษฐ ผู้จัดการฝ่ายวางแผนองค์กร พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและตัวแทนคณะกรรมการสวัสดิการฯ ร่วมบริจาคเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 20 เครื่อง ให้แก่โรงเรียนชุมชนบ้านโคกสวาย และโรงเรียนกุดตาดำ จังหวัดนครราชสีมา เพื่อใช้เป็นสื่อการเรียนการสอนและการศึกษาค้นคว้าหาความรู้อันเป็นประโยชน์แก่นักเรียน โดยมีคุณครูผู้แทนจากโรงเรียนทั้ง 2 แห่ง เป็นผู้รับมอบ ณ สำนักงานใหญ่ บริษัท โตโยต้า ทูโช (ไทยแลนด์) ถนนอโศก-ดินแดง กรุงเทพฯ

ทั้งนี้บริษัทฯ พร้อมสนับสนุนการศึกษาและอุปกรณ์การเรียนการสอนให้กับโรงเรียนต่างๆ ในชนบทที่ห่างไกลและขาดแคลน เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเยาวชนในสังคมไทยให้ดีขึ้น ภายใต้สโกแกน “เสริมสร้างการเรียนรู้สู่สังคมอย่างยั่งยืน

ภาพบรรยากาศการมอบคอมพิวเตอร์