โตโยต้า ทูโช จัดอบรมการใช้เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติ (AED)

07/05/2562

บริษัทโตโยต้า ทูโช (ไทยแลนด์) จำกัด ได้คำนึงถึงความปลอดภัยของพนักงาน จึงได้ทำการติดตั้งเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติ (AED) จำนวน 4 เครื่องไว้ที่สำนักงานใหญ่และสาขาทั้ง 3 แห่ง

ทั้งนี้บริษัทฯ ยังได้มีการจัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติการช่วยฟื้นคืนชีพ (CPR) และการใช้เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติ (AED) ให้กับพนักงานที่สำนักงานใหญ่และสาขา เมื่อวันที่ 22-23 เมษายน วันที่ 2 และ 8 พฤษภาคม 2562 โดยได้ร่วมมือกับบริษัทเซนต์เมด จำกัด เป็นผู้ให้ความรู้ในครั้งนี้

การทำ CPR นับเป็นเพียง 10% ของการช่วยเหลือเบื้องต้นเท่านั้น เพราะเพียงแค่ทำให้เลือดไหลเวียนไปที่สมอง แต่หัวใจยังไม่กลับมาทำงานจึงทำให้มีโอกาสรอดชีวิตน้อยมาก แต่ในปัจจุบันสามารถลดอัตราเสี่ยงการเสียชีวิตได้ ถ้าบริเวณนั้นมีเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติ (AED) และโทรศัพท์แจ้ง 1669 หรือรถพยาบาลกู้ชีพโดยด่วน

การปฏิบัติการช่วยฟื้นคืนชีพ : Cardiopulmonary Resuscitation (CPR)
เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติ : Automated Electrical Defibrillator (AED)

บรรยากาศการอบรมการใช้เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติ ที่สำนักงานใหญ่