บริษัทโตโยต้า ทูโช (ไทยแลนด์) จำกัด เข้าร่วมกิจกรรมโตโยต้า ปลูกป่าชายเลน ปีที่ 15 และกิจกรรมเก็บขยะในป่าชายเลน

06/07/2562

เมื่อวันเสาร์ที่ 6 กรกฎาคม 2562 ที่ผ่านมา พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ ทรงเสด็จเป็นประธานเปิดงาน "โตโยต้าปลูกป่าชายเลนปีที่ 15 และกิจกรรมเก็บขยะในป่าชายเลน" เพื่อร่วมกิจกรรมปลูกพันธุ์ไม้ชายเลน กว่า 50,000 ต้น ประกอบด้วย ต้นโกงกาง แสมขาว และลำพู เพิ่มพื้นที่ป่าชายเลนครอบคลุมบริเวณกว่า 9 ไร่ ณ ศูนย์ศึกษาธรรมชาติกองทัพบก (บางปู) จังหวัดสมุทรปราการ

บริษัท โตโยต้า ทูโช (ไทยแลนด์) จำกัด โดย มร. คิโยโยชิ โอบะ กรรมการผู้จัดการใหญ่ นายปราโมทย์ หล่อศรัทธา ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ นายชนนนท์ ตรีชัยวิริยะกุล ผู้จัดการฝ่ายบุคคล และสมาชิกชมรม CSR จำนวนกว่า 50 คน เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย

สำหรับกิจกรรมปลูกป่าชายเลนในครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจากอาสาสมัครกว่า 5,000 คน โดยความร่วมมือกันระหว่างกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด และองค์กรระหว่างประเทศเพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติ ที่มีเป้าหมายเพื่อสร้างความร่วมมือจากภาคธุรกิจในการดำเนินงานด้านการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ รวมถึงการจัดการขยะจากพื้นที่ป่าชายเลนโดยการมีส่วนร่วมของหลายภาคส่วนครั้งที่ใหญ่ที่สุดของประเทศไทย

นอกจากนี้ ยังเป็นครั้งแรกที่ได้มีการขยายผลด้วยการจัดกิจกรรมเก็บขยะชายเลน ด้วยเล็งเห็นว่า บนชายฝั่งป่าชายเลน เป็นแหล่งดักขยะจำนวนมากที่ถูกทิ้งในทะเล อันส่งผลต่อระบบนิเวศและสิ่งมีชีวิตต่างๆ เป็นอย่างมาก ซึ่งภายในงานได้มีจิตอาสากว่า 2,000 คน ช่วยกันจัดเก็บ และคัดแยกขยะ 8 ประเภท ได้แก่ ขยะพลาสติก ขวด PET ขวดแก้ว โลหะและกระป๋อง ผ้าและยาง โฟม ขยะมูลฝอยทั่วไป และขยะอันตราย ได้เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้นกว่า 2.8 ตัน เพื่อนำไปกำจัด รีไซเคิล อย่างเหมาะสม เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมต่อไป